Tầm nhìn

Thứ năm lúc 16:22

Để khởi động công nghiệp hóa ngành công nghiệp thứ 6 (CNH NCNT6) cần tập hợp một lượng nông gia sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng và đồng đều cũng như hình thành những hộ hoặc những công ty gia công, chế biến nông sản.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia