Tầm nhìn

07:30, 17/02/2021

Trump đã tuyên bố chống lại toàn cầu hóa từ đầu đến cuối quá trình đương nhiệm, hứa bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ khỏi sự cạnh tranh của Trung Quốc, đánh bại "ý thức hệ của chủ nghĩa toàn cầu". Nhưng rốt cuộc, ông ra đi trong cay đắng, không mấy ngạc nhiên.

Khi nào mình mới lớn?
14:04, 13/01/2021
TGO
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia