tăng vốn

11:21, 05/11/2020

Ngày 5/11, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) thông báo sẽ phát hành 97.694.831 cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia