Tập đoàn APEC Group

16:50, 25/08/2022

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương sẽ phát hành hơn 45,8 triệu cổ phiếu thưởng với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ 120%. Đây là tỷ lệ chia thưởng cao nhất trong lịch sử niêm yết của công ty.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia