TECCO

06:35, 30/09/2020

3 nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Liên danh Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc – Công ty CP Tập đoàn Tecco; Công ty CP May - Diêm Sài Gòn và Công ty CP Bất động sản HANO-VID.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia