TED Talks

09:59, 28/06/2022

Nhà tâm lý học xã hội Amy Cuddy lập luận rằng " tư thế quyền lực" - dáng đứng tự tin ngay cả khi chúng ta không cảm thấy như vậy - có thể khiến chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và đem lại tác động tích cực đến cơ hội thành công.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia