Thái Hưng

07:05, 20/11/2018

Tỉnh Thái Nguyên đã quyết định cho xây khu đô thị mới trên diện tích 21,4 ha đất thuê 50 năm của Nhà máy luyện cán thép Gia Sàng. Có hơn 8ha trên diện tích đất 50 năm này được tỉnh cho phép cấp chứng

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia