thành phố Móng Cái

18:40, 13/07/2021

Đó là khu đô thị thương mại, dịch vụ, thể dục – thể thao tại phường Hải Hòa (TP. Móng Cái). Lý do thu hồi vì đã quá thời gian nghiên cứu lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án theo quy định.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia