thành phố nổi

11:37, 02/12/2021

Dự án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn được xây dựng để có thể chống đỡ cả với những cơn bão cấp 5.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia