thanh toán dự án BT

06:30, 01/06/2020

Dự án nút giao thông ngã ba Huế do Công ty TNHH BT ngã ba Huế - Trung Nam làm chủ đầu tư theo hình thức BT với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia