thanh tra 14 dự án tại Bình Thuận

17:48, 20/04/2020

Thanh tra 14 dự án, Sở Xây dựng Bình Thuận xác định nhiều chủ đầu tư vi phạm luật xây dựng, kinh doanh Bất động sản, thậm chí có trường hợp không liên hệ được chủ đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia