Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

15:55, 13/02/2022

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 27/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước do chậm công bố thông tin.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia