Thế giới quản trị

14:59, 17/01/2022

Ông Nguyễn Khắc Nguyện, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực ACB, đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 15/1.

AEON Việt Nam "đổi" tổng giám đốc
08:04, 15/06/2021
Liên Hương
Honda Việt Nam có tân Tổng Giám đốc
07:25, 19/04/2021
Ngọc Diệp
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia