Thế giới quản trị

07:38, 19/08/2019

Trong bài viết trước, tôi đã chia sẻ về khái niệm lãnh đạo tỉnh thức và lý do mà chúng ta nên tỉnh thức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia