thẻ thông hành

12:17, 02/08/2021

Hàng nghìn người dân Pháp đã đổ ra các trục đường lớn tại Paris và các thành phố khác để biểu tình chống lại yêu cầu xuất trình thẻ y tế, thẻ thông hành khi đến nơi công cộng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia