Thị trấn Châu Ổ

14:53, 02/11/2021

Khu đô thị có diện tích lập quy hoạch khoảng 1.318 ha, thuộc thị trấn Châu Ổ và các xã Bình Trung, Bình Dương, Bình Nguyên, Bình Chánh và Bình Thạnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia