Thị trường niêm yết HNX

07:43, 04/03/2017

Thị trường niêm yết HNX đã thu hút 380 doanh nghiệp tham gia với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 112.058 tỷ đồng, giá trị vốn hoá thị trường HNX đạt hơn 162.653 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia