Thôn Dược Hạ xã Tiên Dược

16:07, 11/01/2022

Trong những báo cáo và trả lời kiến nghị của người dân và Chi bộ thôn Dược Hạ, mỗi thời điểm UBND xã lại đưa ra những thông tin khác nhau khiến họ rất bức xúc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia