thứ hạng

15:05, 25/07/2019

Theo báo cáo của WIPO, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, leo lên bậc thứ 42 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia