thu nhập của lãnh đạo PVN

10:58, 01/09/2017

Năm 2015, thu nhập người lao động của Công ty mẹ - PVN bình quân gần 30 triệu đồng/người/tháng, thu nhập của cấp quản lý trung bình 50,58 triệu đồng/người/tháng, tuy nhiên đơn vị này cho rằng mức này

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia