Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thà

15:58, 11/11/2020

Theo thông tin từ Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 11/11, tất cả các bộ của Việt Nam đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ (nền tảng LGSP).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia