thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuân Dược Vương

07:48, 14/05/2022

Trên một số website hiện đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuân Dược Vương do Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Minh Lương công bố và chịu trách nhiệm với nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia