Thực phẩm NUTRI ANCAN

19:07, 15/12/2021

Hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Đại Cốt Đan, Res-1000, Nutri Ancan...đang quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia