thuốc gốc (generic drug)

10:28, 29/07/2020

TT Donald Trump đưa ra tuyên bố về thoả thuận hợp tác với Kodak, tập trung sản xuất các thành phần thuốc gốc để đối phó với đại dịch Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia