thuỷ điện Đăk Pring 2

16:20, 23/06/2021

Tỉnh Quảng Nam loại 6 dự án thuỷ điện ra khỏi quy hoạch gồm A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia