Tim Doner

15:07, 02/01/2020

Tim Doner nói được hơn 20 thứ tiếng, và anh đến với TEDxTEEN để nói về việc vượt qua rào cản ngôn ngữ, phương pháp học ngoại ngữ, cách giúp bạn cải thiện và tìm thấy nguồn cảm hứng để học tốt hơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia