tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

06:00, 28/07/2020

Phó Chủ tịch TP. Hà Nội Ngô Văn Quý nhận định có khoảng 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng trở về trên địa bàn, vì vậy Hà Nội là địa bàn có nguy cơ lây dịch COVID-19 cao, cần ngăn chặn quyết liệt để không lây lan trong cộng đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia