tỉnh Marib

03:24, 14/09/2021

Lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) thông báo kết thúc thành công giai đoạn thứ ba của Chiến dịch Chiến thắng Hiển nhiên (Al-Nasr Al-Mobin), tiến hành trên vùng miền trung Yemen.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia