tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa

15:00, 21/04/2022

Theo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030, định hướng phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực thị trường.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia