Tổng công ty IDICO

08:00, 09/11/2022

Tại thời điểm cuối quý III/2022, IDICO không có cổ phiếu quỹ nào. Công ty vừa công bố kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ.

Giải mã sức hút của IDICO trước ngày IPO
08:25, 22/09/2017
Trọng Nghĩa
Chính thức IPO Tổng công ty IDICO
08:10, 07/09/2017
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia