Tổng công ty Kotra Việt - Hàn

17:06, 25/11/2021

Tổng công ty Kotra Việt - Hàn đề xuất đầu tư Hai dự án Khu dịch vụ logistics kết hợp công nghiệp xanh và khu đô thị vườn Bình An tại huyện Cam Lộ có quy mô khoảng 80 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia