tổng công ty Lũng Lô

18:20, 17/08/2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản nêu tên một loạt “ông lớn” thuộc danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu 6 tháng đầu năm 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia