Tổng giám đốc Ecopark

09:30, 16/02/2019

Ông Trần Quốc Việt được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Ecopark từ ngày 30/1/2019, thay cho ông Đào Ngọc Thanh, người đã rút khỏi Hội đồng quản trị từ 6 tháng trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia