tổng kim ngạch xuất siêu

16:58, 29/07/2022

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 ước tính xuất siêu 21 triệu USD. Còn 7 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia