TP. Nha Trang

07:20, 10/03/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, với tổng nguồn vốn phát triển nhà giai đoạn này hơn 48.700 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia