TRAC Việt Nam

14:30, 24/08/2018

Các công ty đa quốc gia lớn có xu hướng bỏ qua việc công khai thông tin về công ty con ở nước ngoài do đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Sự thiếu hụt thông tin này làm hạn chế khả năng giám sát từ c

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia