Trend Micro

12:03, 01/05/2022

Hơn 3/4 tổ chức được khảo sát cho rằng họ sẽ bị vi phạm an toàn thông tin mạng (ATTTM) trong năm 2022. Đó là một trong những thông tin có trong báo cáo Chỉ số rủi ro mạng (CRI) toàn cầu trong nửa cuối năm 2021 của Trend Micro công bố mới đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia