"treo" nhiều năm

08:05, 30/10/2018

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, huyện Bắc Bình có 30 dự án đầu tư du lịch được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, thì trong đó 26 dự án chậm triển khai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia