triệu hồi

15:35, 27/02/2018

Theo thông báo mới nhất do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố, phía Honda Việt Nam sẽ phải có trách nhiệm triệu hồi 1.524 xe City 1.5L gồm cả phiên bản số sàn và số tự động được sản xuất từ ngày 25/5/2013

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia