trung tâm thương mại vincom

13:50, 28/04/2021

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã: VRE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2021 với tổng doanh thu 2.226 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 58,7% đạt hơn 781 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia