tỷ lệ sở hữu nước ngoài 20%

16:43, 19/01/2023

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023 tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN vừa được NHNN ban hành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia