UBND huyện Đắk R’lấp

07:20, 21/05/2021

Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 là dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp diện tích khoảng 400 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia