UBND huyện Di Linh

18:10, 10/08/2022

Trước đó, Flamingo đã đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết một số dự án tại Lâm Đồng. Trong đó, Khu đô thị mới hồ Tây, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Đồng có diện tích nghiên cứu quy hoạch gần 226 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia