UBND huyện Tuy Phong

10:25, 26/10/2022

Tỉnh Bình Thuận công khai 43 dự án chậm tiến độ với tổng diện tích tích khoảng 644 ha thuộc các khu vực TP. Phan Thiết, Thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tùy Phong.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia