UBND tỉnh Lâm Đồng

07:31, 01/07/2021

Liên danh 3 Tập đoàn gồm Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Nam Miền Trung đề xuất tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án quy mô 15.000 ha tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia