UBND tỉnh Nam Định

13:53, 21/12/2021

Dự án Khu công nghiệp Bảo Minh thuộc địa phận ba xã Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), sau khi được mở rộng có diện tích gần 200 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia