UBND tỉnh Quảng Nam

07:10, 05/06/2019

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia