UBND tỉnh Thanh Hóa

14:35, 23/04/2021

Hai dự án này là dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Quý tại huyện Hoằng Hóa và Khu công nghiệp số 21 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia