UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

14:34, 27/04/2021

Sau điều chỉnh, thành phố Huế sẽ có diện tích 265,99 km2 thay vì diện tích 72 km2 như hiện tại; dân số tăng từ 450.000 người lên 652.572; có 36 đơn vị hành chính cấp xã gồm 29 phường và 7 xã (tăng 9 đơn vị).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia