UBND TP. Hà Nội

14:05, 25/03/2021

Từ tháng 7/2018 đến nay, Sở TN&MT Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 379 dự án tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia